free your imagination

Misja

Preambuła statutu fundacji

Rewolucja technologiczna XX wieku wpłynęła bezpośrednio na zmianę myślenia ludzi, ingerując w ich osobowość i tożsamość, jak też doprowadziła do marginalizacji międzyludzkich relacji. Wiele norm etycznych i społecznych, które spajają społeczeństwo w sieci ulega zniekształceniu lub nie istnieje. Fundacja na Rzecz Partnerstwa – „Events Partner” powstała z troski i z poczucia obowiązku wypełnienia misji względem budowania na nowo partnerstwa różnych grup, zespołów, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i stowarzyszeń celem efektywnej realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.
Celem Fundacji jest przeciwdziałanie postępującemu zanikowi relacji, współpracy i współdziałania społecznego oraz przywrócenie dobrych praktyk polegających na porozumieniu i partnerstwie we wszystkich obszarach życia obywatelskiego w szczególności w kulturze, sztuce, sporcie oraz biznesie.

Nasze wyróżnienia

Nasze projekty

„Opolskie Winobranie z okazji jubileuszu 25 lecia Programu Odnowy Wsi”. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Projekt ma na celu zwiększenie popularności produktów tradycyjnych i lokalnych produkowanych na opolskiej wsi oraz wspiera ideę „Opolskie ze smakiem”.

„Opolskie Winnice ze smakiem”  – ENOFestiwal 2.edycja. Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

„ENOFestiwal”  – projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

„Opolski Szlak Winnic 2 edycja” – Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

                           

„Silne NGO”  – dotacja Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola. 

  

„Kierunek FIO” – Projekt współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

                           

Pierwszy Sylwester z Karaoke dla Kombatantów

Międzypokoleniowy Park Relaksu

Zadanie publiczne „Niezła sztuka – Muzealna Akademia Historii Sztuki” współfinansowane ze środków publicznych Samorządu Województwa Opolskiego

 
   

Enoturystyka w Opolskim – szlakiem winnych wzgórz 

Enoturystyka w Opolskim Enoturystyka w Opolskim

Opolski Szlak Winnic

POLE ART EXPERIENCE – INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

Partnerstwo podczas Dnia Zabytku w Zamku Niemodlin

Prezentacja Multimedialna 30 Lat Wolności n

Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner

ul. Stara Droga 48
45-950 Opole

nr konta : 72 1750 0012 0000 0000 3845 8531

KRS: 0000691681
REGON : 368073761
NIP: 7543155911

6 + 9 =

Katarzyna Święs-Kubara
Prezes
tel: 602 799 550

Joanna Grabowska
Wiceprezes
tel: 516 126 431

Anna Szymańska
Wiceprezes
tel: 696 277 436