free your imagination

Misja

Ogranizacja koncertów
Organizacja przedstawień artystycznych
Popularyzacja sportów niszowych
Edukacja
wsparcie mlodych tworców
Organizacja targów

Preambuła statutu fundacji

Rewolucja technologiczna XX wieku wpłynęła bezpośrednio na zmianę myślenia ludzi, ingerując w ich osobowość i tożsamość, jak też doprowadziła do marginalizacji międzyludzkich relacji. Wiele norm etycznych i społecznych, które spajają społeczeństwo w sieci ulega zniekształceniu lub nie istnieje. Fundacja na Rzecz Partnerstwa – „Events Partner” powstała z troski i z poczucia obowiązku wypełnienia misji względem budowania na nowo partnerstwa różnych grup, zespołów, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i stowarzyszeń celem efektywnej realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.
Celem Fundacji jest przeciwdziałanie postępującemu zanikowi relacji, współpracy i współdziałania społecznego oraz przywrócenie dobrych praktyk polegających na porozumieniu i partnerstwie we wszystkich obszarach życia obywatelskiego w szczególności w kulturze, sztuce, sporcie oraz biznesie.

Nasze wyróżnienia

Nasze projekty

„Opolskie Winnice ze smakiem”  – ENOFestiwal 2.edycja. Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

„ENOFestiwal”  – projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

„Opolski Szlak Winnic 2 edycja” – Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

                           

„Silne NGO”  – dotacja Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola. 

  

„Kierunek FIO” – Projekt współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

                           

Pierwszy Sylwester z Karaoke dla Kombatantów

Międzypokoleniowy Park Relaksu

Zadanie publiczne „Niezła sztuka – Muzealna Akademia Historii Sztuki” współfinansowane ze środków publicznych Samorządu Województwa Opolskiego

 
   

Enoturystyka w Opolskim – szlakiem winnych wzgórz 

Enoturystyka w Opolskim Enoturystyka w Opolskim

Opolski Szlak Winnic

POLE ART EXPERIENCE – INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

Partnerstwo podczas Dnia Zabytku w Zamku Niemodlin

Prezentacja Multimedialna 30 Lat Wolności n

Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner

ul. Stara Droga 48
45-950 Opole

nr konta : 72 1750 0012 0000 0000 3845 8531

KRS: 0000691681
REGON : 368073761
NIP: 7543155911

10 + 8 =

Katarzyna Święs-Kubara
Prezes
tel: 602 799 550

Joanna Grabowska
Wiceprezes
tel: 516 126 431

Anna Szymańska
Wiceprezes
tel: 696 277 436

Promocja PR

Inicjowanie i wspieranie promocji Rzeczpospolitej Polskiej , Opolszczyzny oraz innych regionów.
Nawiązywanie i umacnianie relacji z Polonią w celu ukazania potencjału i kreatywności polskich twórców, artystów i sportowców za granicą.
Organizowanie spotkań i wizyt studyjnych nastawionych na wymianę doświadczeń międzykulturowych i środowiskowych

Organizacja koncertów

Kompleksowa organizacja koncertów z udziałem artystów z polskiej sceny muzycznej
zapewnienie zaplecza technicznego - budowa sceny, nagłośnienie, oświetlenie, multimedia

Współpraca przy eventach

Organizowanie i finansowanie multimedialnych, wielokulturowych wydarzeń artystycznych, koncertów, wystaw, targów, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i koordynacja grupowych projektów
Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, paneli dyskusyjnych, spotkań z ludźmi kultury i sztuki
Tworzenie miejsc umożliwiających prezentację działań artystycznych
Promowanie za pomocą sieci internetowej oraz wszystkich innych dostępnych mediów

Organizacja przedstawień artystycznych

Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, paneli dyskusyjnych, spotkań z ludźmi kultury i sztuki
Tworzenie miejsc umożliwiających prezentację działań artystycznych
Rozwijanie i promowanie idei edukacji artystycznej i twórczej
Wspieranie młodych artystów i zdolnych twórców.

Popularyzacja sportów niszowych

Organizowanie, koordynacja masowych wydarzeń rekreacyjnych i sportowych oraz treningów
Organizowanie zawodów i rywalizacji sportowej
Prowadzenie obozów, kursów, warsztatów i pokazów sportowych
Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego
Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia

Edukacja

Organizowanie, koordynacja masowych wydarzeń rekreacyjnych i sportowych oraz treningów
Organizowanie zawodów i rywalizacji sportowej
Prowadzenie obozów, kursów, warsztatów i pokazów sportowych
Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego
Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia

Wsparcie młodych twórców

Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, paneli dyskusyjnych, spotkań z ludźmi kultury i sztuki
Tworzenie miejsc umożliwiających prezentację działań artystycznych
Organizowanie i finansowanie multimedialnych, wielokulturowych wydarzeń artystycznych, koncertów, wystaw, targów, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i koordynacja grupowych projektów

Organizacja targów/ wystaw/konferencji

Organizowanie tematycznych targów i wystaw
Organizowanie konferencji, giełd kooperacyjnych i spotkań motywacyjnych
Organizowanie szkoleń i warsztatów branżowych